Danh sách mong muốn

THIẾT BỊ XỬ LÝ CÁU CẶN HYDRO FLOW

HỆ CHÂM HÓA CHÂT

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

Tin mới

Vệ sinh 5 lò hơi nhà máy thực phẩm Nhật Bản

Vệ sinh 5 lò hơi nhà máy thực phẩm Nhật Bản gồm 5 lò đốt dầu Công suất...

Xem thêm

Vệ sinh 3 tháp giải nhiệt công suất 18.000 RT công ty thực phẩm Nhật Bản

Vệ sinh hút cặn đáy 3 tháp giải nhiệt tổng công suất 18.000RT (6000RT/tháp) nhà máy thực phẩm Nhật...

Xem thêm

Tẩy cặn hệ thống lạnh nhà máy sản xuất panel cách nhiệt Green Pan

Kết nối chạy hóa chất tẩy cặn hệ thống lạnh Hệ thống lạnh ...

Xem thêm

Tẩy cặn 2 chiller nhà máy sản xuất sợi Tama

Kết nối đường ống chạy hóa chất tẩy cặn chiller Châm hóa chất...

Xem thêm

Tẩy cặn thiết bị nhà máy nhựa Westlake

Tẩy cặn thiết bị nhà máy nhựa Westlake Năm thực hiện : 2020

Xem thêm

Dịch vụ tẩy cặn 3 chiller khách sạn Caravelle

Nội dung công việc: Tẩy cặn 3 chiller Năm thực hiện: 2021

Xem thêm

CHỨNG NHẬN HYDRO FLOW