Danh sách mong muốn

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HYDRO FLOW ỨNG DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Đăng bởi Green Solution vào lúc 26/07/2019
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HYDRO FLOW ỨNG DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT NGÀNH NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HYDRO FLOW ỨNG DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT NGÀNH NÔNG NGHIỆP


               Hydro Flow lắp đặt trên đường ống [một tháng sau khi ngô được trồng]

            Đo tần số sóng Hydro Flow

 Không sử dụng Hydro Flow -2 tuần sau khi ngừng tưới

Sử dụng Hydro Flow -2 tuần sau khi ngừng tưới

Tags : > công nghệ giải pháp hydro flow thiết bị chống cặn tưới nhỏ giọt xử lý nước
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: