Danh sách mong muốn

Bảo vệ chống đóng cáu cặn của 3 lò hơi bệnh viện

Đăng bởi Green Solution vào lúc 28/09/2020
Bảo vệ chống đóng cáu cặn của 3 lò hơi bệnh viện

Nước cấp cho các nồi hơi của bệnh viện được làm mềm. Cũng được thêm vào nước: chất hấp thụ oxy, chất chống ăn mòn và chất điều chỉnh độ pH. Mặc dù độ cứng của nước nằm trong giới hạn chấp nhận được, dưới 5 ppm (tức là dưới 0,1 mg-eq / dm3), nhưng cáu cặn hình thành trên các ống lửa, mặc dù chậm. Điều này là do việc làm mềm nước không ngăn được quá trình hình thành cặn. Hàng năm, các lò hơi phải ngừng hoạt động để tẩy rửa hóa chất bằng axit. Để giảm chi phí thuốc thử và tăng hiệu suất của lò hơi, một thiết bị Hydroflow S-100 đã được lắp đặt trên đường ống dẫn nước cấp của một trong các lò hơi vào tháng 1 năm 2005. Đồng thời, việc cung cấp thuốc thử cho lò hơi này đã bị dừng lại. Việc kiểm soát hiệu quả của hệ thống xử lý nước Hydroflow được thực hiện theo lượng nhiên liệu tiêu thụ (nồi hơi chạy bằng nhiên liệu diesel). Kết quả Vào tháng 1 năm 2006, lò hơi đã được mở cửa để kiểm tra. Các cặn bám trên các ống lửa ít hơn nhiều, các cặn bẩn còn lại không cứng. Mức tiêu thụ nhiên liệu năm 2005 giảm 10% so với năm trước. Nó đã được quyết định lắp đặt Hydroflow trên hai nồi hơi khác. 

Tags : > bệnh viện hydro flow lò hơi thiết bị chống cặn xử lý cáu cặn xử lý nước
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: