Danh sách mong muốn

Giải pháp

Bảo vệ chống đóng cáu cặn của 3 lò hơi bệnh viện

28/09/2020
0 bình luận

Nước cấp cho các nồi hơi của bệnh viện được làm mềm. Cũng được thêm vào nước: chất hấp thụ oxy, chất chống ăn mòn và chất điều chỉnh độ pH. Mặc dù độ cứng của nước nằm trong giới hạn chấp nhận được, dưới 5 ppm (tức là dưới 0,1 mg-eq / dm3), nhưng cáu cặn hình thành...

Xử lý cáu cặn 2 lò hơi gas trong bệnh viện

28/09/2020
0 bình luận

Nước cấp cho các nồi hơi của bệnh viện được làm mềm. Cũng được thêm vào nước: chất hấp thụ oxy, chất chống ăn mòn và chất điều chỉnh độ pH. Mặc dù độ cứng của nước nằm trong giới hạn chấp nhận được, dưới 5 ppm (tức là nhỏ hơn 0,1 mg-eq / dm3), nhưng cáu cặn hình...

Tiết kiệm 15% nhiên liệu đốt của lò hơi

07/08/2020
0 bình luận

Ba nồi hơi nhiên liệu kép trong một bệnh viện . Nước cấp cho lò hơi được xử lý bằng chất làm mềm nước và hóa chất bao gồm chất tăng độ pH, chất chống...