Danh sách mong muốn

Giải pháp

GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁU CẶN THÁP GIẢI NHIỆT KHÁCH SẠN

09/08/2019
1 bình luận

Ứng dụng: Tháp giải nhiệt 500 RT Đơn vị cài đặt: Hydro Flow có đường kính 14 inch Nguồn nước: độ cứng khoảng 200 ppm và silica khoảng 50ppm Yếu tố thành công: - Hóa chất bảo trì giảm còn 25% và nước giải nhiệt chấp nhận được -...