Danh sách mong muốn

Giải pháp

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CẶN BÃ CHO NHÀ MÁY BƠ SỮA TIMS - ANH QUỐC

31/07/2019
0 bình luận

Nhà máy bơ sữa Tims được đặt tại một khu vực có nước tự nhiên rất cứng, do đó cáu cặn tích tụ nhanh chóng trong các thiết bị trao đổi nhiệt của nhà máy. Hệ thống xử lý nước của Hydro Flow bảo vệ bề mặt làm nóng...