Danh sách mong muốn

Giải pháp

GIẢI PHÁP XỬ LÝ CẶN KHUÔN ĐÚC NHÔM

25/07/2019
0 bình luận

Silica nước giếng khoan cao tới 48 mg / L, và khi được thu nhỏ, nó trở thành một quy mô rất cứng, gây ra sự suy giảm rõ rệt về hiệu quả sản xuất và được lắp đặt để ngăn chặn việc tạo ra các sản phẩm...