Danh sách mong muốn

QUY TRÌNH TẨY CẶN VÔI BÌNH NGƯNG CHILLER

Đăng bởi Green Solution vào lúc 26/10/2021
QUY TRÌNH TẨY CẶN VÔI BÌNH NGƯNG CHILLER

QUY TRÌNH TẨY CẶN VÔI BÌNH NGƯNG CHILLER

Thiết bị cần có:

* Bơm tuần hoàn            * Bồn cấp hóa chất                                  * Phụ kiện đường ống

*  Bảo hộ lao động: Găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ

* Hóa chất: ALTCLEAN C101, Soda

Mục tiêu: Tẩy cặn vôi và rỉ sét condensor chiller

QUY TRÌNH:

  1. Tạm ngừng hệ thống máy lanh sau đó cô lập bình ngưng máy lạnh bằng cách kết nối bơm chạy tuần hoàn hóa chất vào đường vào và ra bình ngưng máy lạnh. Lưu ý cần đóng van đường vào đường ra bình ngưng trước khi thực hiện kết nối.

QUY-TRINH-TAY-CAN-VOI-BINH-NGUNG-CHILLER

QUY-TRINH-TAY-CAN-VOI-BINH-NGUNG-CHILLER

       2. Chạy thử bơm tuần hoàn với nước kiểm tra rò rì trước khi châm hóa chất

      3. Bật bơm tuần hoàn  và cấp từ từ lượng hóa chất vào bồn cấp hóa chất. 

Quy-trinh-tay-can-voi-binh-ngung-chiller

       4. Tùy thuộc vào bề dày và lượng cáu cặn bên trong hệ thống thời gian tuần hoàn dung dịch xử lý kéo dài từ 6  giờ.

       5. Kiểm tra định kỳ nồng độ dung dịch xử lý theo tiến trình sau:
     -Đong 20 ml dung dịch xử lý, thêm nước cất vừa đủ 100 ml.
     -Thêm 3 giọt chất Bromocresyl Green chỉ thị màu.
     -Định phân bằng NaOH 0,1N cho đến khi màu vàng chuyển sang xanh.
     -Đọc kết quả dựa trên mỗi ml của NaOH 0,1N tương ứng với một điểm. Duy trì hệ thống luôn đạt khoảng 3 - 5 điểm. Nếu thấp hơn, cấp thêm hóa chất vào để đạt được giá trị trên.
Khi giá trị trên duy trì không đổi sau 3 lần kiểm tra liên tiếp (mỗi lần cách nhau 1 giờ) mà không cần cấp thêm hóa chất vào, phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.

(Trong trường hợp không có điều kiện để đo nồng độ hóa chất theo phương pháp trên, có thể dùng hoá chất ALTCLEAN C101 với liều lượng từ 6-10 % theo khối lượng nước trong hệ thống theo dõi thông số pH, TDS, sắt , đồng).

         6. Ngưng tuần hoàn dung dịch, mở van xả đáy hệ thống để tháo hết cáu cặn ra ngoài

      7. Bơm nước đầy hệ thống, cấp hóa chất Na2CO3 (Soda Ash) cho đến khi pH bên trong hệ thống đạt khoảng 6.5-7.5 (hoặc 1% theo khối lượng nước), duy trì khoảng 0.5 giờ. Xả bỏ nước sau khi trung hòa 2-3 lần.

        8. Để làm sạch hoàn toàn cần vệ sinh thêm bằng phương pháp cơ học

QUY-TRINH-TAY-CAN-VOI-BINH-NGUNG-CHILLER

            9. Kiểm tra kết quả sau khi đường ống sau khi hoàn thành vệ sinh và kết nối lại đường ống hệ thống như ban đầu.

Kết thúc quy trình

 

 

 

 

Tags : > bình ngưng chiller quy trinh tẩy cặn tẩy cáu
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: