Danh sách mong muốn

Hydropath vinh dự nhận chứng nhận SolarImpulse Foundation

Đăng bởi Green Solution vào lúc 26/02/2021
Hydropath vinh dự nhận chứng nhận SolarImpulse Foundation

HydroFLOW® đã được trao tặng Nhãn “Giải pháp Hiệu quả Xung Năng lượng Mặt trời”.

Một giải thưởng cho các giải pháp sạch và có lợi.

Điều này tuân theo đánh giá do các chuyên gia độc lập bên ngoài thực hiện và dựa trên các tiêu chuẩn đã được xác minh. Do đó, nó tham gia thử thách # 1000solutions, một sáng kiến ​​của Solar Impulse Foundation nhằm lựa chọn các giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn cao về lợi nhuận và tính bền vững và trình bày chúng cho những người ra quyết định để theo dõi nhanh việc thực hiện.

Quỹ Solar Impulse cũng cho rằng máy điều hòa nước HydroFLOW® đóng góp vào việc đáp ứng Khung Mục tiêu Bền vững của Liên hợp quốc.

Mục tiêu Phát triển Bền vững 6 - Nước sạch và Vệ sinh # SDG6

Mục tiêu phát triển bền vững 9 - Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng # SDG9

Để nhận được Nhãn “Giải pháp hiệu quả xung năng lượng mặt trời”, sản phẩm HydroFLOW® đã được đánh giá kỹ lưỡng bởi một nhóm các chuyên gia độc lập theo 5 tiêu chí bao gồm ba chủ đề chính là Tính khả thi, Môi trường và Khả năng sinh lời.

Tất cả các giải pháp được dán nhãn là một phần của danh mục # 1000solutions sẽ được Bertrand Piccard, Chủ tịch Quỹ Solar Impulse, trình bày cho các nhà ra quyết định trong kinh doanh và chính phủ.

Mục tiêu của sáng kiến ​​này là khuyến khích việc áp dụng các mục tiêu môi trường đầy tham vọng hơn và theo dõi nhanh việc thực hiện các giải pháp này trên quy mô lớn.

Nguồn: #hydropath

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: