Danh sách mong muốn

Vệ sinh 3 tháp giải nhiệt công suất 18.000 RT công ty thực phẩm Nhật Bản

Đăng bởi Green Solution vào lúc 11/03/2022
Vệ sinh 3 tháp giải nhiệt công suất 18.000 RT công ty thực phẩm Nhật Bản

Vệ sinh hút cặn đáy 3 tháp giải nhiệt tổng công suất 18.000RT (6000RT/tháp) nhà máy thực phẩm Nhật Bản

Nội dung công việc

- Hút bùn đáy tháp giải nhiệt

- Vệ sinh cơ học đáy tháp giải nhiệt

- Xịt rửa đáy tháp

 

Tags : > Vệ sinh tháp giải nhiệt
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: