Danh sách mong muốn

Xử lý cáu cặn 2 lò hơi gas trong bệnh viện

Đăng bởi Green Solution vào lúc 28/09/2020
Xử lý cáu cặn 2 lò hơi gas trong bệnh viện

Nước cấp cho các nồi hơi của bệnh viện được làm mềm. Cũng được thêm vào nước: chất hấp thụ oxy, chất chống ăn mòn và chất điều chỉnh độ pH. Mặc dù độ cứng của nước nằm trong giới hạn chấp nhận được, dưới 5 ppm (tức là nhỏ hơn 0,1 mg-eq / dm3), nhưng cáu cặn hình thành trên các ống lửa, mặc dù chậm. Làm mềm nước làm giảm lượng muối cứng, nhưng không ngăn cản sự hình thành cáu cặn. Hàng năm, các lò hơi phải ngừng hoạt động để tẩy rửa hóa chất bằng axit. Để giảm tổn thất năng lượng do quá trình truyền nhiệt bị suy giảm, một thiết bị Hydroflow "S" đã được lắp đặt trên đường ống dẫn nước cấp của mỗi trong số hai lò hơi .

Kết quả Năm 2005, một trong các lò hơi đã được mở cửa để kiểm tra. Lớp cặn trong 3 tháng trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều, ngoài ra chúng không còn cứng nữa, chúng được rửa sạch bằng tia nước dưới áp lực. Axit không còn cần thiết để xả. đường ống dẫn nước cấp của hai lò hơi được lắp đặt bằng thiết bị Hydroflow S với Hydroflow trong 3 tháng, độ dày của cặn bẩn trong lò hơi đã giảm đáng kể - 

Tags : > bệnh viện lò hơi xử lý cáu cặn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: