Danh sách mong muốn

Xử lý cáu cặn hệ giải nhiệt Căn cứ không quân Nellis

Đăng bởi Green Solution vào lúc 29/03/2022
Xử lý cáu cặn hệ giải nhiệt Căn cứ không quân Nellis

Năm lắp đặt: 2015

Mục tiêu: Loại bỏ cáu cặn tháp làm mát

Tình trạng: Theo quan sát không có cặn cứng và màng sinh học đáng kể, độ dẫn điện đo được tại thời điểm lấy mẫu 2300uS/cm2

Thời gian thử nghiệm: 6 tháng

Thiết bị đề xuất: Hydro Flow i160

Thay vì đóng cặn cứng thường tích tụ bên trong tháp giải nhiệt, cặn màu nâu lỏng vật liệu giống bùn được tìm thấy. Vòi xịt áp lực dễ dàng loại bỏ bùn giống như
chất từ ​​vật liệu lấp đầy và các thiết bị khử trôi

Nguồn: Hydro Flow USA

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: