Danh sách mong muốn

XỬ LÝ CÁU CẶN HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHẠY BẰNG NƯỚC SÔNG

Đăng bởi Green Solution vào lúc 30/07/2020
XỬ LÝ CÁU CẶN HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHẠY BẰNG NƯỚC SÔNG

XỬ LÝ CÁU CẶN HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHẠY BẰNG NƯỚC SÔNG

Một nhà máy nhiệt điện tại Trung Quốc có 2 tháp giải nhiệt công suất 600MW. Lượng nước tuần hoàn 700 m3/h. Sử dụng 2 loại hóa chất chống cặn và rong rêu

Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước sông Yuen , chất lượng nước thay đổi theo mùa . Vào mùa mưa độ đục nước cao

Mục tiêu: Để giảm sử dụng hóa chất và cải thiện hiệu quả thiết bị ngưng tụ chiller

Cài đặt: 02 thiết bị Hydro Flow MH72 đã được cài đặt . Đường kính ống 1m8

Sơ đồ nguyên lý xử lý cáu cặn hệ làm mát nhà máy nhiệt điện

xu-ly-cau-can-he-lam-mat-nha-may-nhiet-dien

Hình ảnh 2 thiết bị đã lắp đặt 

xu-ly-cau-can-he-lam-mat-nha-may-nhiet-dien

Sau khi cài đặt Hydro Flow chỉ có 1 hệ hoạt động . Liều hóa chất đã được dừng lại 1 tuần sau khi cài đặt thiết bị

Hệ thống thứ 2 được đưa vào hoạt động sau đó 2 tháng. Dựa vào dữ liệu nhiệt độ năm trước, nhiệt độ của thiết bị ngưng tụ (condensor) khoảng 5-6 oC. 

Sau khi cài đặt nhiệt độ của thiết bị ngưng tụ (condensor) duy trì ở 4-5 oC. Áp suất chân không trong thiết bị ngưng tụ hơi nước tăng lên thêm 1Kpa cho thấy nhiều hơi nước hơn ngưng tụ thành nước

Kiểm tra cặn vôi trong tháp giải nhiệt

Sau 5 tháng cài đặt hệ thống 1 đã được mở để kiểm tra. Kết quả không có cặn cứng bám hình thành trong bình ngưng , chỉ có cặn mềmm được tìm thấy và có thể vệ sinh cơ học dễ dàng . Nhà máy quyết định để hệ thống 2 chạy cho đến thời điểm bảo trì vào cuối năm nếu tất cả thông số hoạt động trong giới hạn an toàn

Sau khi cài đặt nhà máy đã đạt được mức tiết kiệm sau và lợi ích môi trường

- Hóa chất đã được loại bỏ

- Không có cặn cứng tìm thấy trong thiết bị trong thiết bị ngưng tụ và tháp giải nhiệt

- Nhiệt độ quá trình ngưng tụ hơi nước giảm 1.5oC và áp suất chân không tăng bằng 1KPa so với cùng ký năm trước

- Nước xả đáy tháp giải nhiệt được tận dụng để sử dụng mục đích khác và an toàn hơn so với trước đây

 

 

 

 

Tags : > an toan moi truong chiller condensor he lam mat nhiet dien tay cau can thap giai nhiet thiet bi ngung tu xu ly cau can
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: