Danh sách mong muốn

Giải pháp

Tiết kiệm 15% nhiên liệu đốt của lò hơi

07/08/2020
0 bình luận

Ba nồi hơi nhiên liệu kép trong một bệnh viện . Nước cấp cho lò hơi được xử lý bằng chất làm mềm nước và hóa chất bao gồm chất tăng độ pH, chất chống...