Danh sách mong muốn

Vệ sinh 5 lò hơi nhà máy thực phẩm Nhật Bản

Đăng bởi Green Solution vào lúc 11/03/2022
Vệ sinh 5 lò hơi nhà máy thực phẩm Nhật Bản

Vệ sinh 5 lò hơi nhà máy thực phẩm Nhật Bản gồm 5 lò đốt dầu

Công suất lò hơi: 

- 2 lò hơi 10 tấn/h

-3 lò hơi 18 tấn/h

Thời gian thực hiện: 10 ngày

Tags : > tẩy cặn lò hơi vệ sinh lò hơi
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: